DMZ CHEMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. Wojska Polskiego 193
71-325 Szczecin
http://www.dmz.pl