FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 67
70-478 Szczecin
http://www.not-szczecin.pl/