FINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. Wyzwolenia 44A
71-500 Szczecin
http://www.centrum-fala.pl