LSJ HR GROUP SOZAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Celna 1
70-644 Szczecin
https://lsj.pl/