OSKAR WEGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. Wojska Polskiego 156
71-324 Szczecin
https://oskarwegner.pl/