POLFUND FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
Polska