PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HELITEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Racławicka 3
70-811 Szczecin
Polska
http://www.helitex.pl