PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE JEDYNKA SPÓŁKA AKCYJNA

al. Bohaterów Warszawy 34/35
70-340 Szczecin
Polska