PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNO-HANDLOWE BAŁTYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

al. Wojska Polskiego 5
70-470 Szczecin
Polska