SZCZECIÅƑSKA FUNDACJA ZDROJE

ul. Emilii Plater 80/3
71-632 Szczecin
Polska
http://www.fundacjazdroje.pl