SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Zbożowa 4
70-653 Szczecin
Polska
https://sec.com.pl/