TOWARZYSTWO KRZEWIENIA WIEDZY O MORZU

ul. Wały Chrobrego 1-2/64
70-500 Szczecin
Polska