UNI-MEBEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Cynkowa 1
70-856 Szczecin
http://www.uni-mebel.pl