WÓDKIEWICZ SOSNOWSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA JAWNA ADW. GRAŻYNA WÓDKIEWICZ, ADW. DARIUSZ SOSNOWSKI, ADW. MAREK SIEWIOREK, ADW. MAREK JAROSIEWICZ

ul. Stoisława 2
70-223 Szczecin
Polska