WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SZCZECINIE

pl. Jana Kilińskiego 3
70-965 Szczecin
http://wzdz.szczecin.pl