ZAPOL SOBCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

al. Piastów 42
71-062 Szczecin
Polska