Nowy zarząd Klastra Wsparcia i Rozwoju Biznesu

Marzena Ustupska, Agata Baryła, Celina Skrobisz i Łukasz Sliski stanowią nowy zarząd Klastra. Przewodniczącą, podczas zgromadzenia ogólnego, została jednogłośnie wybrana Marzena Ustupska. Zachodniopomorski Klaster Wsparcia i Rozwoju Biznesu ma na celu integrację wszystkich środowisk zaangażowanych w tworzenie nowoczesnych systemów innowacji i rozwoju: animatorów i koordynatorów, przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki oraz administracji publicznej.

W swych założeniach Klaster jest platformą wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze technologicznym i innowacyjnym. Klaster działa na rzecz zwiększania świadomości innowacyjnej MSP, wspiera i rozwija sieć współpracy sektora B+R z gospodarką. Klaster jako jeden z ważniejszych elementów swego działania upatruje we wdrażaniu innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań na terenie województwa Zachodniopomorskiego.

Smart Cities
Klaster wspiera również nowości, ulepszenia i wynalazki wypracowywane z pomocą środowisk naukowych i badawczych. Strategia Klastra charakteryzuje się skutecznym tworzeniem i efektywną dyfuzją innowacji produktowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych. Klaster za cel stawia sobie wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej, co umożliwi trwałe, sukcesywne podnoszenie poziomu konkurencyjności zachodniopomorskiego. Docelowo Klaster będzie spełnia rolę regionalnego think tanku. Misją Klastra jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych i inteligentnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań w celu tworzenia smart cities.

Wsparcie dla start upów
Klaster to nie tylko szansa na zdobycie środków na start, ale również bank cennych porad ekspertów. W ramach Klastra poszukujemy zarówno dobrych pomysłów, jak i przedsiębiorczych, energicznych osób, które wierzą, że ich projekt jest skazany na sukces.