DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Aby przystąpić do Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie należy jedynie wypełnić deklarację członkowską. Wypełnioną deklarację należy wysłać pocztą na adres biura lub skanem na adres e-mail kdobek@polnocnaizba.pl  Po wpłynięciu deklaracji, na podstawie danych w niej zawartych zostanie dla Państwa wystawiony i przesłany rachunek za składki członkowskie.