Statut Północnej Izby Gospodarczej z siedzibą
w Szczecinie

Statut Północnej Izby Gospodarczej do pobrania tutaj