O konkursie 

Konkurs Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2022!Niezwykle miło jest nam poinformować, że wystartowała kolejna edycja Konkursu Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego!

W konkursie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, od co najmniej 1 roku obrotowego poprzedzającego ogłoszenie tegorocznego Konkursu posiadający siedzibę lub oddział na terenie województwa zachodniopomorskiego, a prowadzone przez nich przedsiębiorstwa są zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ze względu na różnorodność i skalę problemów, związanych z dziedziną zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach, pracodawcy będą oceniani w czterech kategoriach związanych z wielkością zatrudnienia:

1.      Przedsiębiorstwo do 10 zatrudnionych (mikro przedsiębiorstwo)
2.     Przedsiębiorstwo od 11 do 50 zatrudnionych (małe przedsiębiorstwo)
3.     Przedsiębiorstwo od 51 do 250 zatrudnionych (średnie przedsiębiorstwo)
4.     Przedsiębiorstwo powyżej 250 zatrudnionych (duże przedsiębiorstwo)

Ponadto, pracodawcy będą oceniani także w kategoriach jakościowych:

5.      Manager Roku Pomorza Zachodniego 

6.     Przedsiębiorstwo rodzinne

7.     Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

8.     Nagroda internautów – Laureat zostanie wyłoniony spośród wszystkich zgłoszonych firm w wyniku głosowania internetowego,
w którym udział może wziąć każdy. Głosowanie odbędzie się na profilu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie na facebooku.
Termin głosowania: 22.08-31.08.2022 r.

Do konkursu może przystąpić każdy przedsiębiorca, który samodzielnie zgłosi chęć udziału w konkursie, zostanie zgłoszony przez Członka Kapituły Konkursu, zostanie zgłoszony przez osobę postronną lub pracownika firmy. 

Warunkiem zgłoszenia kandydata jest poprawnie i kompletne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej, która obejmuje:

1.     Ankietę zgłoszeniową zawierającą podstawowe informacje o pracodawcy
2.     Logotyp firmy w wersji elektronicznej – przesłany na adres rbabilo@polnocnaizba.pl
3.     Pisemne oświadczenie pracodawcy o postępowaniach karnych oraz postępowaniach o wykroczenia zakończonych lub będących w toku - dotyczy wyłącznie postępowań wobec organów administracji publicznej
4.     Oświadczenie o niezaleganiu wobec zobowiązań podatkowych i ZUS
5.     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych do celów promocji Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
6.     Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w wersji elektronicznej.
7.     Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesyłać do dnia 16.08.2022 r., (liczy się data wpływu)
8.     Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: rbabilo@polnocnaizba.pl
9.     Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględniane przez Kapitułę Konkursu.

UWAGA! Do ankiety zgłoszeniowej kandydat może dołączyć prezentację
w formacie PowerPoint lub PDF (maksymalnie 10 slajdów).

 Dopuszcza się również film,
jednak czas jego trwania nie może przekraczać 5 minut.

ZAŁĄCZNIKI: 
REGULAMIN KONKURSU    

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek odbędzie się 20 września 2022 roku o godzinie 19:30 w Operze na Zamku, Ul. Korsarzy 34, Szczecin.

Wszelkich informacji o Konkursie udziela Remigiusz Babiło – tel. 790765662 lub rbabilo@polnocnaizba.pl
Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

PARTNERZY

Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne
Logo demonstracyjne