aktualności

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Konsultacje publiczne- projekt ustawy o Fundacji Rodzinnej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o fundacji rodzinnej.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Sukcesja jest ważna- wywiad
z Sekcją Sukcesji

Sukcesja jest ważna! Sekcja przy Izbie działa aktywnie i planuje kolejne inicjatywy!

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Sekcja Sukcesji przekazała swoje stanowisko do Zielonej Księgi Fundacji Rodzinnej!

Działająca przy Północnej Izbie Gospodarczej Sekcja Sukcesji (w składzie: Adam Stadnik- Fundacje Rodzinne, Maria Olszewska- ubezpieczenia, Sylwia Jeżowska-prawo, Teresa Kuliberda-Wojtas- relacje rodzinne/ doradztwo sukcesyjne oraz Michał Wojtas- podatki) przygotowała stanowisko do Zielonej Księgi Fundacji Rodzinnej.