OFERTA

Zadaniem Klastra jest skupianie wokół siebie firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w których kierownictwo potrafi docenić walory zarządzania procesowego. Wzajemne wewnętrzne wsparcie; wymiana doświadczeń; dzielenie się dobrymi praktykami; realna pomoc w rozwiązywaniu problemów, wreszcie zapraszanie autorytetów mogących poszerzyć naszą wiedzę praktyczną i umiejętności zawodowe w tym zakresie oraz propagowanie idei zarządzania procesowego na zewnątrz, to podstawowe cele tego Klastra.

Wzorem i wyznacznikiem doskonałości jest System Produkcyjny Toyoty, z którego chcemy czerpać jak najwięcej.
Jednak nic nie tracąc z tego co już jest ważną, i trwałe wypracowaną wartością danej firmy.

Co zyskujesz dołączając do nas?
- wymianę informacji, najlepszych praktyk i know how,
- wymianę kontaktów i zleceń między członkami Klastra,
- możliwość zaprezentowania swojej oferty przy okazji aktywności grupy, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej,
- wspólną promocję własnej działalności,
- comiesięczne, darmowe, warsztaty na temat optymalizacji oraz kształtowania procesów w firmie,
- wsparcie współpracujących kolegów i konsultantów,
- możliwość pozyskania studentów do projektów

Być może właśnie tutaj zaczyna się nowa droga doskonalenia Twojej organizacji.


OFERTA DO POBRANIA