-

Pandemia Covid-19 spowodowała wiele zmian, również na rynku pracy. Zmienił się sposób, miejsce i czas pracy pracowników na bardziej elastyczny, a popularna stała się praca zdalna lub hybrydowa. W wielu krajach europejskich powstały nowe przepisy określające zasady pracy zdalnej.

Z dniem 7 kwietnia 2023r. w Polsce wchodzą w życie nowe przepisy kodeksu pracy, dzięki którym pracownik będzie miał możliwość wnioskowania o wykonywanie pracy zdalnej w pełnym wymiarze na nowych zasadach. Zostanie wprowadzona również okazjonalna praca zdalna w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Miejsce wykonywania pracy zdalnej zawsze będzie musiało być ustalone z pracodawcą.

W związku ze zmianami pracownicy otrzymają również możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych od pracy, jednak nie za wszystkie te dni otrzymają wynagrodzenie. Nowością będzie dłuższy urlop rodzicielski – 9 tygodni dodatkowego urlopu będzie przysługiwało ojcu dziecka.  

Technologia cyfrowa może przynieść wiele korzyści w życiu zawodowym, powodując ogromny wzrost autonomii, produktywności, konkurencyjności i innowacyjności. Jednakże przeciążenie cyfrowe stanowi również coraz większy problem. Ponadto, biorąc pod uwagę szybkie tempo zmian, zdecydowana większość menedżerów musiała poradzić sobie ze zmianami  w swoich przedsiębiorstwach bez wcześniejszego przygotowania czy szkoleń. 

W odpowiedzi na powyższe problemy Północna Izba Gospodarcza w Szczecnie w międzynarodowym partnerstwie realizuje projekt “Digi WorkWell” współfinansowany w ramach program Erasmus+, którego celem jest zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie nowego kursu szkoleniowego na potrzeby menedżerów MŚP oraz nauczycieli przedsiębiorczości w całej Europie.

Efektem końcowym będzie poprawa kompetencji cyfrowych menedżerów, przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności organizacji do zarządzania przejściem na pracę zdalną oraz zapobieganie problemom pracowników.