FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT-RADA REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE

Członek

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT-RADA REGIONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO W SZCZECINIE
al. Wojska Polskiego 67
70-478 Szczecin
Polska
biuro@not-szczecin.pl