MORSKIE CENTRUM NAUKI im.PROF. JERZEGO STELMACHA

Członek

MORSKIE CENTRUM NAUKI im.PROF. JERZEGO STELMACHA
ul. Tadeusza Apolinarego Wendy 10
70-655 Szczecin
Polska
w.jablonski@centrumnauki.eu