Kształcenie i szkolenia zawodowe podnoszące poziom wiedzy i świadomości ESG w MŚP.

O PROJEKCIE

ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) obejmuje kwestie związane z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym. Stanowi kryterium oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. W 2015 roku w Nowym Jorku podczas szczytu ONZ, zostały określone i przyjęte globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju (SGDs – Sustainable Development Goals), które stały się fundamentem  do ich realizacji w trzech wymiarach – gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Jednym z nieuchronnie zbliżających się  obowiązków dla firm wynikających z wdrażanej strategii jest raportowanie ESG. Zgodnie z przyjętą w 2023 r. dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) Komisji Europejskiej, pierwsze firmy już teraz zobowiązane będą do tego obowiązku.

Wiele prognoz wskazuje, że w niedalekiej przyszłości firmy, które nie zaadoptują się do wymagań ESG stracą swoją wiarygodność i konkurencyjność, co w rezultacie znacznie osłabi ich potencjał biznesowy.

Osiąganie powyższych celów będzie wiązało się oczywiście z wieloma trudnościami, gdyż wiele firm w Polsce i w Europie nie jest do tego przygotowana. Niezbędna jest właściwa edukacja aby ułatwić ten proces.

Uważamy, że sektor kształcenia i szkoleń zawodowych (VET) może odegrać tutaj główną rolę we wspieraniu MŚP w przezwyciężaniu trudności i specyficznych wyzwań związanych z ESG.
Stąd też głównym celem konsorcjum projektowego w najbliższych latach będzie opracowanie szczegółowych wytycznych, narzędzi i materiałów szkoleniowych wspomagających ten proces teraz i w przyszłości.

Przedsiębiorcy Północnej Izby Gospodarczej będą mieli możliwość skorzystania z praktycznych szkoleń poświęconych wdrażaniu i raportowaniu ESG.

WIĘCEJ INFORMACJI
Strona projektu oraz media społecznościowe  w przygotowaniu!

 PARTNERZY PROJEKTU
Bursa Uludag Universitesi – Turcja, lider projektu
www.uludag.edu.tr

Steinbeis Beratungszentren GMBH – Niemcy
www.steinbeis.de/de/

Atlantic Technological University – Irlandia
www.atu.ie

Momentum Marketing Services Limited – Irlandia
www.momentumconsulting.ie

European E-learning Institute – Dania
https://www.euei.dk

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie – Polska
https://polnocnaizba.pl/

tvw GmbH – Niemcy
www.thevisionworks.de

Czas trwania projektu: 01/04/2024 – 31/03/2027
Budżet projektu: 400 000,00 €
Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 49 830,00 €