szanse i zagrożenia dla branży rolniczej

08.04.2022 r., g. 10:00 - sala Dębnowskiego Ośrodka Kultury 

Zgłoszenia: debno@polnocnaizba.pl 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Agenda wydarzenia: 

Godz./czas trwania

Tematyka

10.00 - 10.15

Otwarcie spotkania

10.15 - 10.45

Obecna sytuacja rynkowa

10.45 - 11.00

Przerwa

11.00 - 12.00

Sytuacja na rynku nawozów

12.00 - 13.00

Sytuacja na rynku maszyn rolniczych

13:00 - 13:20

Przerwa

13:20 - 14:10

Wsparcie instytucjonalne dla gospodarstw rolnych

14:10 - 14:45

Dostępność produktów finansowych dla gospodarstw rolnych

14:45 - 15:00

Zakończenie
WŁADZE ODDZIAŁU

Andrzej Sobieski - Prezes Oddziału
Ewelina Czaplińska - Wiceprezes Oddziału
Jan Kuśmierkowski - Wiceprezes Oddziału
Marcin Cygan - Członek Rady 
Mirosław Kukuruza - Członek Rady

Kontakt: debno@polnocnaizba.pl

Odoo • Text and Image