Odoo • Image and Text

Posiedzenie Zarządu Klastra Budowlanego

10 grudnia 2019 r. w kawiarnio – księgarni „Między Wierszami” odbyło się posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego. Było to ostatnie w tym roku spotkanie Członków Zarządu.

W świątecznej atmosferze, przy pięknie udekorowanym stole i wigilijnym menu podsumowano pracę Klastra w roku 2019 oraz omówiono terminarz posiedzeń na rok 2020. Wspaniała atmosfera, o którą zadbał zespół „Między Wierszami” sprzyjała także otwartej, bogatej i przyjaznej dyskusji o sprawach codziennych.

Kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej.