COCO

     Czas trwania: 2019-2021
     Całościowy budżet projektu:
     2 435 035 EUR
     Budżet PIG:
     142 625 EUR

     Projekt dotyczy kluczowej branży dla regionu czyli przemysłów kreatywnych.

     Otoczenie około biznesowe tej branży nieustannie się rozwija. Przemysły kreatywne zostały wpisane w Regionalną Strategię Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+, przy Północnej Izbie Gospodarczej funkcjonuje Klaster Przemysłów Kreatywnych jako jeden ze 130 klastrów w Polsce sklasyfikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a przy Akademii Sztuki w Szczecinie funkcjonuje Centrum Przemysłów Kreatywnych.

     Przemysły kreatywne potrzebują konsolidacji, większego dostrzeżenia ich potencjału jaki posiadają.
     Sektor nie ma ponadnarodowej i międzysektorowej wspólnej wizji tego, co mogłoby być wkładem w rozwój gospodarczy i społeczny w Europie Środkowej.
     Wiąże się to też również z brakiem możliwości łączenia się z innymi sektorami przemysłu w celu wspierania procesów innowacyjnych.

     Celem projektu COCO jest sprostanie temu wyzwaniu oraz budowanie potencjału między CCI na rzecz współpracy międzysektorowej w sektorze technologii i innowacji poprzez stworzenie ponadnarodowej sieci gdzie centra kreatywne przy odpowiednim wsparciu pracują wspólnie, uzupełniając się wiedzą i doświadczeniami.

     W ramach działań projektowych planuje się wdrożyć obszerny program szkoleniowy online i face2face dla CCI w trzech obszarach: rozwój technologii, przyszłych trendów i sposób myślenia w Advanced Manufacturing. COCO opracuje narzędzia do inicjowanie i ułatwianie międzysektorowego powiązań między przemysłami kreatywnymi a innymi sektorami gospodarki.

     Wszystkie te działania przyczynią się do wzmocnienia potencjału sektora kreatywnego w regionie, jego umiędzynarodowienia, podniesienia rangi, stworzenia lepszych programów szkoleniowych co w rezultacie przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz wzrostu udziału w tworzeniu PKB w regionie i kraju.

      

     Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu:

     https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html