CLEANTECH INTERNATIONAL

     Północna Izba Gospodarcza realizuje międzynarodowy projekt „Cleantech International”, który współfinansowany jest z programu Interreq Południowy Bałtyk. Głównym celem projektu jest rozwój transgranicznych usług w sektorze zielonej energii co umożliwi zacieśnienie współpracy międzynarodowej firm sektora w obszarze Regionu Południowego Bałtyku.

     Uwzględniając potrzeby i poziom rozwoju w ramach branży, skupiono się na czterech głównych filarach: ekologiczna gospodarka odpadami i odpadami wodnymi, czyste budownictwo, zielona mobilność, odnawialne źródła energii.

     Projekt „CleanTech International” realizowany jest przez instytucje z Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji:

     1. Rostock Business and Technology Development GmbH (Niemcy) – partner wiodący
     2. enviMV, registered association - Environmental Technologies for Mecklenburg-Vorpommern (Niemcy)
     3. Fair and City Hall Association Rostock (Niemcy)
     4. Public Institution Strategic Self-Management Institute (Litwa)
     5. Północna Izba Gospodarcza, Szczecin (Polska)
     6. Uniwersytet Szczeciński (Polska)
     7. The Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja)
     8. IUC i Kalmar AB/Sustainable Sweden Southeast (Szwecja)

     Budżet projektu: 1 443 984 €

     Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 159 494 €