EAPPREN  

     Północna Izba Gospodarcza jest członkiem międzynarodowego partnerstwa, realizującego projekt EAPPREN, współfinansowany z programu ERASMUS+, w ramach działania KA3– Support for Policy Reform poprzez EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency - finansowanie na poziomie europejskim). Liderem konsorcjum jest Action Synergy z Grecji.

     Ogólnym celem projektu jest budowanie potencjału organizacji pośredniczących (izby gospodarcze, organizacje pracodawców, klastry, itp) w organizacji praktyk zawodowych.

     Cel projektu jest realizowany poprzez opracowanie i organizowanie kursu e-learningowe dotyczącego szkolenia pracowników MŚP.

     Czas trwania projektu: Październik 2016 - Grudzień 2018

     Budżet projektu: 746 276,20 EUR (w tym współfinansowanie EU 597 020,96 EUR);
     Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 66 896,40  EUR (w tym współfinansowanie EU 53 517,12 EUR)

      Zachęcamy do odwiedzania naszej strony: www.eappren.eu oraz skorzystania z kursu online dostępnego pod adresem: http://www.actione-learn.eu