Emma

     Północna Izba Gospodarcza w międzynarodowym partnerstwie, realizuje flagowy projekt Unii Europejskiej EMMA. Głównym zdaniem a zarazem celem jest zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych. Projekt jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

     Partnerzy projektu EMMA:
     • Port w Hamburgu (Marketing) – Port of Hamburg Marketing
     • Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
     • Województwo Kujawsko-Pomorskie
     • Miasto Bydgoszcz
     • Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
     • Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum)
     • Federacja Niemieckich Portów Śródlądowych (Federation of German Inland Ports)
     • Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Brandenburgii (Chamber of Commerce and Industry Eastbrandenburg)
     • Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping Economics and Logistics)
     • Avatar Logistics (Szwecja)
     • Królewski Instytut ICT (Victoria Swedish ICT)
     • Ministerstwo Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration)
     • Forum Morskie (Maritime Forum)
     • Szwedzka Administracja Morska (Swedish Maritime Administration)
     • Fińskie Stowarzyszenie Dróg Wodnych (Finish Waterway Association)
     • Rada Regionalna Północnej Karelii (Regional Council of North Karelia)
     • LADEC Agencja Rozwoju Regionalnego Lahti (Lahti Region Development LADEC Ltd.)
     • Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipeda Shipping Research Center)
     • Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie (Klaipeda Science and Technology Park)
     • Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych (Lithuanian Inland Waterways Authority)
     • Krajowy Urząd ds. Portów Morskich w Kłajpedzie (Klaipeda State Seaport Authority)

      Północna Izba Gospodarcza poprzez swoje działania, w ramach projektu, przyczyni się do zwiększenia świadomości o korzyściach jakie niesie za sobą transport morki i śródlądowy. Celem projektu podnoszenie konkurencyjności transportu wodnego poprzez redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystaniu nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych Odry.

      Nasze działania znakomicie wpisują się w ponadnarodowe długoletnie plany udrożnienia żeglowności rzeki Odry, będącej częścią ważnego międzynarodowego korytarza transportowego E30.