EXTRA SME’S

     Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy.

     Ponad 90% przedsiębiorstw w regionach EXTRA-MŚP to śródlądowe i przybrzeżne MŚP działające w całym łańcuchu wartości w sektorze akwakultury, przyczyniające się do wzrostu
     i tworzenie miejsc pracy. Jednakże jeżeli chodzi o ich możliwości w zdobywaniu rynków międzynarodowych wiele podmiotów gospodarczych w dalszym ciągu styka się ze znaczącymi barierami ograniczającymi eksport ich produktów.


     W związku z tym EXTRA-MŚP ma za zadanie wspierać władze publiczne w łączeniu sił i wymianie doświadczeń w a) uproszczeniu administracyjnym, b) ekspansji na nowe
     rynki,  c) w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów o wartości dodanej, d) podnoszenie kwalifikacji personelu oraz e) rozwiązywanie konfliktów interesariuszy.

     GŁÓWNY CEL
     Głównym celem projektu jest wsparcie branży akwakultury, a przede wszystkim poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności i ekstrawersji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, w których akwakultura jest siłą napędową gospodarki regionalnej.

     EXTRA-MŚP zrzesza 8 regionów z 7 krajów, aby wspierać ekspansję małych i średnich przedsiębiorstw na szerszych rynkach w celu promowania swoich produktów,
     poprzez prostsze i ulepszone procesy administracyjne oraz innowacyjne technologie.

      PARTNERZY PROJEKTU
     1. Region Peloponez, Grecja – lider projektu
     2. Region Liguria, Włochy
     3. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Polska
     4. Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov, Rumunia
     5. Lapland Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia
     6. Uniwersytet w Patras, Grecja
     7. Zachodnia Komisja Rozwoju, Irlandia
     8. Liguria, Klaster Technologii Morskich, Włochy
     9. Agencja Rozwoju Regionów Krajowych, Litwa

     Budżet projektu: 1 765 617,00 €
     Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 158 155,00 €
     Projekt współfinansowany w ramach programu Interreg Europe 2014-2020.