NATURE GUIDE

     Północna Izba Gospodarcza uczestniczy w międzynarodowym projekcie Nature Guide, którego głównym celem jest stworzenie sieci przewodników turystyki przyrodniczej w regionie Południowego Bałtyku.

     Sieć, która powstanie nie tylko umożliwi ciągłą wymianę doświadczeń i transfer wiedzy, ale także zapewni solidne wsparcie dla indywidualnych ofert przewodników przyrodniczych, wspólną promocję na rzecz międzynarodowej rozpoznawalności.

     Pozwoli to wzmocnić istniejące miejsca pracy i stworzyć nowe - nie tylko dla przewodników przyrodniczych organizowanych w samej sieci, ale także dla osób zaangażowanych w powiązane sektory turystyki regionalnej (np. hotele / schroniska, restauracje, dostawcy usług transportowych itp.).

     Członkowie sieci skorzystają ze wspólnego marketingu, zintegrowanych systemów rezerwacji, a także międzynarodowej platformy wymiany kontaktów i doświadczeń.

      W projekcie biorą udział przedstawiciele parków narodowych, uniwersytetów oraz stowarzyszeń działających na rzecz ochrony środowiska i promocji turystyki na Litwie w Polsce i w Niemczech.

     Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

     Więcej informacji jw@izba.info
     Termin realizacji projektu: 17.08.2017-16.08.2020.