Projekt, którego pełna nazwa brzmi Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area realizowany jest w ramach programu Interreg South Baltic Region. Jego głównym celem jest stworzenie produktów turystycznych (transgranicznych tras turystycznych oraz podróży marzeń) z szerokim udziałem społeczności turystycznych, między innymi poprzez udział w organizowanych w ramach projektu wyprawach eksploracyjnych.

Realizacja projektu zaplanowana na 3 lata, a jego  budżet wynosi 1,87 mln EUR. Liderem konsorcjum, jest Uniwersytet Gdański, a partnerami są: Uniwersytet w Greiswaldzie (Niemcy), trzy litewskie miasta Kretynga, Plunge i Telsiai, miasto Lębork, Krajowa Fundacja Kultury Przedsiębiorczości, Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska, Łeba, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Północna Izba Gospodarcza oraz szwedzki Uniwersytet Ludowy w Kristianstad.

 Efektem projektu będzie stworzenie (projektowanie, opracowanie i wdrożenie) wspólnych dla kilku państw nadbałtyckich ofert pobytów w obszarze Południowego Bałtyku opartych na trasach dziedzictwa naturalnego i kulturowego w krajach objętych projektem. Powstałe propozycje mają stanowić inspirację dłuższych pobytów w regionie, ale przede wszystkim skierowane są na budowanie międzynarodowej współpracy podmiotów tworzących ofertę turystyczną. Utworzenie wspólnej oferty turystycznej dla państw Południowego Bałtyku przyczyni się do rozwiązywania problemów związanych z silną sezonowością regionu, koncentracją ruchu turystycznego w pasie nadmorskim.

Trasy turystyczne, które tworzymy:

1. KYAKING SOUTH BALTIC
2. WINDSURFING EXPLORATION
3. NATIONAL PARKS ADVENTURES
4. ICONIC SOUTH BALTIC
5. SOUTH BALTIC SCENIC COASTAL ROAD
6. GRYFFINS DYNASTY
7. WILDLIFE NATURE TRIALS
FISH ROUTE
Termin realizacji projektu: 17.08.2017-16.08.2020.