Północna Izba Gospodarcza realizuje międzynarodowy projekt „Cleantech International”, który współfinansowany jest z programu Interreq Południowy Bałtyk. Głównym celem projektu jest rozwój transgranicznych usług w sektorze zielonej energii co umożliwi zacieśnienie współpracy międzynarodowej firm sektora w obszarze Regionu Południowego Bałtyku.

Uwzględniając potrzeby i poziom rozwoju w ramach branży, skupiono się na czterech głównych filarach: ekologiczna gospodarka odpadami i odpadami wodnymi, czyste budownictwo, zielona mobilność, odnawialne źródła energii.

Projekt „CleanTech International” realizowany jest przez instytucje z Litwy, Niemiec, Polski i Szwecji:

1. Rostock Business and Technology Development GmbH (Niemcy) – partner wiodący
2. enviMV, registered association – Environmental Technologies for Mecklenburg-Vorpommern (Niemcy)
3. Fair and City Hall Association Rostock (Niemcy)
4. Public Institution Strategic Self-Management Institute (Litwa)
5. Północna Izba Gospodarcza, Szczecin (Polska)
6. Uniwersytet Szczeciński (Polska)
7. The Energy Agency for Southeast Sweden (Szwecja)
8. IUC i Kalmar AB/Sustainable Sweden Southeast (Szwecja)

Budżet projektu: 1 443 984 €

Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 159 494 €