O PROJEKCIE

Celem międzynarodowego projektu DARE realizowanego w ramach programu Erasmus+ jest ukierunkowanie europejskich MŚP na drogę wzrostu i innowacji poprzez promowanie różnorodności i włączenia. Naszym celem będzie przygotowanie odpowiednich zasobów edukacyjnych umożliwiających zrozumienie korzyści płynących z zróżnicowanej siły roboczej, przezwyciężenie uprzedzeń i wykorzystanie talentów imigrantów. Dzięki innowacjom w edukacji i skupieniu się na równości w miejscu pracy projekt przyczyni się do zmiany gospodarki europejskiej na bardziej dynamiczną.

WIĘCEJ INFORMACJI

Strona projektu: https://projectdare.eu/

Media społecznościowe:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092188720908
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/diversities-are-reviving-enterprises/

PARTNERZY PROJEKTU
• Roscommon Leader Partnership – Irlandia, lider projektu
http://www.rosleaderpartnership.ie/

• Momentum Marketing Services Limited – Irlandia
www./momentumconsulting.ie/

• European E-learning Institute – Dania
https://www.euei.dk/

• Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie -Polska
https://polnocnaizba.pl/

• The Vision Works – Niemcy
https://thevisionworks.de/

Czas trwania projektu: 01/04/2023 – 01/04/2025
Budżet projektu: 250 000,00 €
Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 41 850,00 €