Tytuł projektu: Digital Wellbeing in the Workplace
Organizacja wnioskująca: Północna Izba Gospodarcza
Dziedzina: VET
Grupa docelowa: menedżerowie MŚP i nauczyciele przedsiębiorczości

Pandemia COVID-19 zapewniła wielu pracownikom nowe i bardziej elastyczne metody pracy. Ma to oczywiście pewne korzyści ale także niesie ze sobą wiele zagrożeń dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego, produktywności i umiejętności skutecznego komunikowania się w pracy.

W 2020 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) oszacowała, że 2,7 miliarda pracowników – 81% światowej siły roboczej – zostało objętych środkami całkowitego lub częściowego zamknięcia. Posunięcie to spowodowało gwałtowny wzrost komunikacji cyfrowej, operacji i procesów – na przykład liczba użytkowników na jednej platformie wideokonferencji online wzrosła dwudziestokrotnie, do 200 milionów na całym świecie, w ciągu jednego miesiąca.

Chociaż istnieje wiele korzyści związanych z pracą zdalną, ważne jest, aby pracodawcy nie lekceważyli negatywnego wpływu, jaki cyfrowe praktyki pracy mogą mieć na dobrostan pracowników. Polscy pracownicy przebywali łącznie 14,9 mln dni na zwolnieniach lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w okresie od stycznia do września 2020 r., czyli o prawie 50% więcej niż w tym samym okresie w 2019 r. – wynika z danych ZUS. Wielozadaniowość i ciągłe powiadomienia wiążą się z niższym poziomem kreatywności i koncentracji, trudność w skutecznej komunikacji interpersonalnej powoduje wyższy poziom stresu i samotności, a długi czas spędzany przed ekranem i słaba ergonomia z powodu zmiany warunków pracy w domu wiążą się z problemami ze wzrokiem, bólami głowy i mięśni. Problemy te ogólnie nazwane „technostresami” są spowodowane zarówno samą technologią jak i oczekiwaniami organizacyjnymi, i nieuchronnie prowadzą do pogorszenia produktywności / wydajności oraz zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników.

Ważne statystyki:

 • 44% osób biorących udział w badaniu EIU wskazało rozpraszanie uwagi lub obowiązki opiekuńcze w domu jako największe wyzwanie podczas pracy zdalnej. Liczba ta wzrosła prawie do połowy, biorąc pod uwagę tylko pracujące matki.
 • Niepokojące jest również to, że 1 na 8 osób w naszym badaniu zauważyła, że izolacja jest największym obciążeniem – znanym czynnikiem ryzyka chorób psychicznych, w tym depresji.
  -74% starszych pracowników potrzebuje pomocy przy korzystaniu z nowych systemów informatycznych, a 8 na 10 młodszych osób chciało uzyskać wskazówki i zasady dotyczące tego, czego się od nich oczekuje podczas pracy w domu.
  -Ponad 40% osób, które stwierdziły, że nie otrzymywały wystarczającego wsparcia od swojego pracodawcy, również nie uważało, że ich zespół jest tak produktywny, pracując w domu.
 • Oprócz wpływu na dobrostan ludzi, całkowite koszty złego stanu zdrowia psychicznego szacuje się na ponad 600 miliardów euro – czyli ponad 4% PKB – w 28 krajach UE…. który ma wzrosnąć z powodu skutków pandemii.

Z tych powodów nasz cel jest jasny: zaprojektować, opracować i wdrożyć nowe podejście do szkolenia menedżerów MŚP i nauczycieli przedsiębiorczości w całej Europie w zakresie dobrostanu cyfrowego. Efektem końcowym będzie poprawa własnych kompetencji cyfrowych menedżerów, a jednocześnie zwiększenie zdolności ich organizacji do zarządzania tą transformacją cyfrowego życia zawodowego i zapobiegania niepowodzeniom w wynikach ich siły roboczej.

W ten sposób wychodzimy naprzeciw następującym grupom docelowym:

 • MENEDŻEROWIE MŚP. Licząc setki tysięcy w każdym z naszych krajów, potrzebują większej świadomości i wiedzy na temat tego wyzwania oraz rozwijania umiejętności cyfrowych i przedsiębiorczych, aby przewodzić zmianom w polityce i praktyce firmy.
 • DOSTAWCY EDUKACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (BIZNESOWEJ). Są zaufanym źródłem szkoleń dla menedżerów MŚP i mają do nich szeroki dostęp / zasięg geograficzny do głównego nurtu, ale potrzebują wiedzy na dany temat ORAZ odpowiednich zasobów dydaktycznych.
 • EDUKOWANIE I ROZWÓJ INTERESARIUSZY BIZNESOWYCH. Jako decydenci i fundatorzy dotowanych szkoleń dla MŚP potrzebują lepszego zrozumienia znaczenia tego tematu, aby móc skoncentrować się i opracować większe wsparcie dla kompetencji związanych z dobrostanem cyfrowym.
 • PRACOWNICY MŚP są pośrednimi uczestnikami i beneficjentami: dzięki wprowadzeniu ulepszonych polityk i praktyk w zakresie dobrostanu cyfrowego będą zachęcani do wzmacniania własnych kompetencji w zakresie zrównoważonego korzystania z technologii cyfrowej.

Odpowiemy na te potrzeby, realizując następujące cele:

 • IO1: Digital wellbeing Check-Up – interaktywne narzędzie internetowe umożliwiające menedżerom MŚP ocenę ich mocnych i słabych stron w odniesieniu do cyfrowego dobrostanu pracowników oraz określenie odpowiedniej ścieżki przechodzenia przez kolejne materiały edukacyjne (O2).
 • IO2: Digital Wellbeing Resource Pack to seria otwartych zasobów w formie studiów przypadku, przewodników i szablonów dokumentów, które umożliwiają menedżerom MŚP i pracodawcom lepsze zrozumienie dostępnych dla nich opcji oraz opracowanie konkretnych planów, polityki i praktyk odpowiednich do wzmocnienia cyfrowy dobrostan ich własnej organizacji.
 • IO3: Digital Wellbeing Empowerment Program to internetowy kurs szkoleniowy, który zapewnia menadżerom i pracownikom MŚP wiedzę i umiejętności pozwalające aktywnie chronić ich własny dobrostan cyfrowy, aby utrzymać wysoką wydajność pracy przez długi czas.

Co jest innowacyjnego w tym projekcie? Jaka jest wartość dodana?

Koncentrując się na kulturze firmy i zasadach związanych z korzystaniem z technologii cyfrowej, CYFROWY DOBROSTAN W MIEJSCU PRACY pomoże nam otworzyć zupełnie nowy rozdział w naszej pracy. Stanowi wielki skok jakościowy dla naszej pracy jako partnerów i będzie pionierem w dziedzinie edukacji przedsiębiorczości i szkoleń biznesowych.

INNOWACYJNE PODEJŚCIA PEDAGOGICZNE

Kluczową cechą naszego projektu jest to, że rozumiemy, jak działa zmiana: w dzisiejszych czasach nie wystarczy po prostu podzielić się teoretycznymi podejściami lub wyjaśnić, dlaczego zmiana jest potrzebna:

uczniowie potrzebują bardziej partycypacyjnego doświadczenia, zrozumienia nowych informacji w odniesieniu do ich własnej konkretnej sytuacji. Oczywiste jest, że jeśli nie zajmiemy się zdolnością pracowników do radzenia sobie z obciążeniami związanymi z pracą cyfrową, ryzykujemy przeciążenie lub wypalenie, które przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego dla ich zdolności do skutecznego wykonywania zadań. Podobnie, w szczególności menedżerowie MŚP potrzebują skoncentrowanego wsparcia, które zapewnia bezpośrednie korzyści i nie marnuje ich czasu.

Cyfrowa równowaga w miejscu pracy umożliwi nam, jako partnerom, wypróbowanie nowych i innowacyjnych podejść do pracy z menedżerami MŚP, aby zmaksymalizować cele uczenia się i rozwój kompetencji. Narzędzie Digital Wellbeing Check-up jest szczególnie innowacyjne, ponieważ na nowo definiuje rolę samooceny: stawia uczącego się w pierwszym rzędzie, personalizuje doświadczenie uczenia się w 100% i umożliwia mu podążanie własną drogą przez kolejne zasoby edukacyjne w programie szkoleniowym. Ponadto, tworząc powiązaną wersję dla doradców biznesowych, która umożliwia im dostęp do wyników użytkowników indywidualnie i w grupach, uzyskujemy większe zaangażowanie ze strony organizacji zajmujących się edukacją w zakresie przedsiębiorczości, ponieważ mogą one również dostosować wykorzystanie szkolenia do potrzeb swoich klientów.

PARTNERSTWO
• NORTHERN CHAMBER OF COMMERCE – Poland
• CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE ESPANA – Hiszpania
• MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED – Irlandia
• European E-learning Institute – Dania
• KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY – Finlandia
• RETE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO – Włochy