Północna Izba Gospodarcza w międzynarodowym partnerstwie, realizuje flagowy projekt Unii Europejskiej EMMA. Głównym zdaniem a zarazem celem jest zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych. Projekt jest współfinansowany w ramach transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Partnerzy projektu EMMA:
• Port w Hamburgu (Marketing) – Port of Hamburg Marketing
• Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie
• Województwo Kujawsko-Pomorskie
• Miasto Bydgoszcz
• Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie
• Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum)
• Federacja Niemieckich Portów Śródlądowych (Federation of German Inland Ports)
• Izba Handlowo-Przemysłowa Wschodniej Brandenburgii (Chamber of Commerce and Industry Eastbrandenburg)
• Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping Economics and Logistics)
• Avatar Logistics (Szwecja)
• Królewski Instytut ICT (Victoria Swedish ICT)
• Ministerstwo Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration)
• Forum Morskie (Maritime Forum)
• Szwedzka Administracja Morska (Swedish Maritime Administration)
• Fińskie Stowarzyszenie Dróg Wodnych (Finish Waterway Association)
• Rada Regionalna Północnej Karelii (Regional Council of North Karelia)
• LADEC Agencja Rozwoju Regionalnego Lahti (Lahti Region Development LADEC Ltd.)
• Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipeda Shipping Research Center)
• Park Naukowo-Technologiczny w Kłajpedzie (Klaipeda Science and Technology Park)
• Litewski Urząd ds. Śródlądowych Dróg Wodnych (Lithuanian Inland Waterways Authority)
• Krajowy Urząd ds. Portów Morskich w Kłajpedzie (Klaipeda State Seaport Authority)

 Północna Izba Gospodarcza poprzez swoje działania, w ramach projektu, przyczyni się do zwiększenia świadomości o korzyściach jakie niesie za sobą transport morki i śródlądowy. Celem projektu podnoszenie konkurencyjności transportu wodnego poprzez redukcję kosztów przewozu towarów, zastosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań w infrastrukturze oraz wykorzystaniu nowych jednostek pływających, dostosowanych do warunków żeglugowych Odry.

 Nasze działania znakomicie wpisują się w ponadnarodowe długoletnie plany udrożnienia żeglowności rzeki Odry, będącej częścią ważnego międzynarodowego korytarza transportowego E30.