Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy.

Ponad 90% przedsiębiorstw w regionach EXTRA-MŚP to śródlądowe i przybrzeżne MŚP działające w całym łańcuchu wartości w sektorze akwakultury, przyczyniające się do wzrostu
i tworzenie miejsc pracy. Jednakże jeżeli chodzi o ich możliwości w zdobywaniu rynków międzynarodowych wiele podmiotów gospodarczych w dalszym ciągu styka się ze znaczącymi barierami ograniczającymi eksport ich produktów.

W związku z tym EXTRA-MŚP ma za zadanie wspierać władze publiczne w łączeniu sił i wymianie doświadczeń w a) uproszczeniu administracyjnym, b) ekspansji na nowe
rynki,  c) w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produktów o wartości dodanej, d) podnoszenie kwalifikacji personelu oraz e) rozwiązywanie konfliktów interesariuszy.

GŁÓWNY CEL
Głównym celem projektu jest wsparcie branży akwakultury, a przede wszystkim poprawa polityki mającej na celu zwiększenie konkurencyjności i ekstrawersji małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach przybrzeżnych i wiejskich UE, w których akwakultura jest siłą napędową gospodarki regionalnej.

EXTRA-MŚP zrzesza 8 regionów z 7 krajów, aby wspierać ekspansję małych i średnich przedsiębiorstw na szerszych rynkach w celu promowania swoich produktów,
poprzez prostsze i ulepszone procesy administracyjne oraz innowacyjne technologie.

 PARTNERZY PROJEKTU
1. Region Peloponez, Grecja – lider projektu
2. Region Liguria, Włochy
3. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, Polska
4. Agencja Rozwoju Regionalnego Bukareszt-Ilfov, Rumunia
5. Lapland Uniwersytet Nauk Stosowanych, Finlandia
6. Uniwersytet w Patras, Grecja
7. Zachodnia Komisja Rozwoju, Irlandia
8. Liguria, Klaster Technologii Morskich, Włochy
9. Agencja Rozwoju Regionów Krajowych, Litwa

Budżet projektu: 1 765 617,00 €
Budżet Północnej Izby Gospodarczej: 158 155,00 €
Projekt współfinansowany w ramach programu Interreg Europe 2014-2020.