Głównym celem Frugal Innovation jest rozwój i poprawa przedsiębiorczości i edukacji innowacyjnej dla osób w każdym wieku i z różnych środowisk, działając zgodnie z dyrektywami na rzecz przedsiębiorczości do 2020 roku.

Frugal Innovation skupia się na zapewnieniu konkretnych umiejętności na rynku pracy, a w szczególności ma umożliwić zastosowania wyników innowacji na potrzeby rozwoju  lokalnego, regionalnego i krajowego rozwoju gospodarczego.Frugal Innovation skupia się na nie-technologicznych innowacjach, które są zarówno regionalne, jak i praktyczne, mające na celu doprowadzenie do rzeczywistej poprawy edukacji w zakresie innowacji w perspektywie krótkoterminowej.

Nasz projekt odpowiada na potrzeby studentów, młodych przedsiębiorców, właścicieli firm, którzy rozumieją potrzebę wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, lecz nie są pewni jak tego dokonać.

 Pojęcie oszczędnych innowacji

Frugal Innovation w języku polskim tłumaczone jest jako oszczędne innowacje. W aspekcie oszczędności odnosi się do możliwości sprostania oczekiwaniom rynkowym, nie będąc zahamowanym poprzez przystępność cenową, brak zasobów czy ograniczenia instytucjonalne.

Samo pojęcie ,,oszczędności” w kontekście frugal innovation, bynajmniej nie odnosi się do oszczędzania pieniędzy. Rozumiane jest bowiem jako wytwarzania produktów prostych, funkcjonalnych, skierowanych i dostępnych dla szerokiego grona konsumentów. Pamiętajmy jednak, że oszczędność nie ma polegać tu na obniżeniu kosztów, poprzez obniżenie jakości, lecz obcięciu tylko kosztów niepotrzebnych. Jakość nadal pozostaje ważna, nie jest jednak kluczowym dążeniem.

Więcej informacji: https://www.frugalinnovation.how/pl/

Partnerami w projekcie są:
1. The University of Szeged, Węgry
2. Momentum Marketing Services Limited, Irlandia
3. Rijeka Development Agency Porin Ltd, Chorwacja
4. Canice Consulting Limited, Wielka Brytania
5. Beter Sp. Z o.o., Polska

 Głównym celem projektu jest stworzenie interaktywnego kursu dla przedsiębiorców dotyczącego oszczędnych innowacji, w którego skład wchodzą poniższe panele:

1. Uzasadnienie biznesowe oszczędnych innowacji
2. Możliwości oszczędnych innowacji na rynkach w Polsce/Chorwacji/Irlandii/Wielkiej Brytanii/na Węgrzech.
3. Kreatywne rozwiązywanie problemów
4. Wprowadzanie nowych produktów na rynek, projektowanie i prototypowanie koncentrujące się na człowieku
5. Zrównoważony rozwój i integracja społeczna w ramach oszczędnych innowacji
6. Planowanie finansowe na potrzeby innowacji
7. Zarządzanie oszczędnymi innowacjami

Kurs już wkrótce będzie dostępny!
Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 31.08.2019