Czas trwania: 2019-2021
Całościowy budżet projektu: 
2 435 035 EUR
Budżet PIG: 
142 625 EUR

Projekt dotyczy kluczowej branży dla regionu czyli przemysłów kreatywnych.

Otoczenie około biznesowe tej branży nieustannie się rozwija. Przemysły kreatywne zostały wpisane w Regionalną Strategię Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego 2020+, przy Północnej Izbie Gospodarczej funkcjonuje Klaster Przemysłów Kreatywnych jako jeden ze 130 klastrów w Polsce sklasyfikowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a przy Akademii Sztuki w Szczecinie funkcjonuje Centrum Przemysłów Kreatywnych.

Przemysły kreatywne potrzebują konsolidacji, większego dostrzeżenia ich potencjału jaki posiadają.
Sektor nie ma ponadnarodowej i międzysektorowej wspólnej wizji tego, co mogłoby być wkładem w rozwój gospodarczy i społeczny w Europie Środkowej.
Wiąże się to też również z brakiem możliwości łączenia się z innymi sektorami przemysłu w celu wspierania procesów innowacyjnych.

Celem projektu COCO jest sprostanie temu wyzwaniu oraz budowanie potencjału między CCI na rzecz współpracy międzysektorowej w sektorze technologii i innowacji poprzez stworzenie ponadnarodowej sieci gdzie centra kreatywne przy odpowiednim wsparciu pracują wspólnie, uzupełniając się wiedzą i doświadczeniami.

W ramach działań projektowych planuje się wdrożyć obszerny program szkoleniowy online i face2face dla CCI w trzech obszarach: rozwój technologii, przyszłych trendów i sposób myślenia w Advanced Manufacturing. COCO opracuje narzędzia do inicjowanie i ułatwianie międzysektorowego powiązań między przemysłami kreatywnymi a innymi sektorami gospodarki.

Wszystkie te działania przyczynią się do wzmocnienia potencjału sektora kreatywnego w regionie, jego umiędzynarodowienia, podniesienia rangi, stworzenia lepszych programów szkoleniowych co w rezultacie przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz wzrostu udziału w tworzeniu PKB w regionie i kraju.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/COCO4CCI.html

COCO4CCI Konferencja

Na ostatniej konferencji która odbyła się wirtualnie w dniach 02.03.2022r. w ramach projektu COCO4CCI gościliśmy prelegentów z całego świata! 

Temat przewodni konferencji  “Twórcza współpraca na przyszłość – siły napędowe innowacji interdyscyplinarnych i międzysektorowych w Europie”.

Konferencję otworzył  Wolfgang Gumpelmeier-Mach, który przedstawił ideę projektu i jego rolę w budowaniu partnerstwa i łączenia przedstawicieli firm sektora kreatywnego z przedstawicielami przemysłu zorientowanych na nowe technologie. Następnie,  Gritt Ackermann przedstawiła genezę COCO4CCI.

Dzisiaj chcemy przedstawić krótką zajawkę prezentacji prelegentów, które będziemy systematycznie publikować przez następnych 5 tygodni.

Michaela Magas – Prezeska fundacji Industry Commons i założycielka MTF Labs

pt.: “Umieszczenie ludzi i kultury w centrum współpracy między domenami”.

Jurji Krpan – Wykłądowca w Galerii Kapelica w Słowenii

pt.: “Jak myślenie artystyczne może pomóc przewidzieć przyszłość”

Agnieszka Polkowska – Ekspertka designu spekulacyjnego i strateg przyszłości, właścicielka trendyspot.pl oraz współzałożycielka touchingpoints.eu

“Rozwiązywanie problemów logicznych z przestrzeniami emocjonalnymi”

Raffaela Seitz- Pracuje w Cross Innovation Hub

pt.: “Jak przejść od pomysłu do wdrożenia z innowacją krzyżową”

Arthur Mamou-Mani – Dyrektor praktyki architektonicznej i projektowej Mamou-Mani Ltd, która specjalizuje się w nowym rodzaju pop-up, cyfrowej architektury opartej na produkcji.

pt.: “Mniej ruin, więcej społeczności”

Zachęcamy do obejrzenia trzynastominutowego podsumowania konferencji (link)

oraz do odwiedzania naszej strony: https://www.facebook.com/coco4cci.polska

Warsztaty i wykłady

Kamil Iżykowicz

Podczas  wykładu, który się odbył 25.03.2022 r. organizowanego przez Akademia Sztuki w Szczecinie we współpracy z Północna Izba Gospodarcza oraz Domem Skandynawskim, Kamila Iżykowicz opowiedziała uczestnikom o swoim projekcie #PARALLELUM który został zaprezentowany na London Design Biennale oraz na Dutch Design Week w Eindhoven w 2020 roku.

„Koncepcja biokapsułek, w której użytkownik otrzymuje regenerujące korzyści, dając jednocześnie przerwę na konsumpcję dla planety.

Biokapsułka izolacyjna PARALLELUM to przestrzeń odżywcza na dwa tygodnie hibernacji. Gdy tlen i wszystkie niezbędne cząsteczki zostaną dostarczone do Twojego organizmu, funkcjonowanie Twojego organizmu zostanie spowolnione do minimum. Można wybrać roślinne właściwości przeciwdrobnoustrojowe różnych gatunków, na przykład tryb Pinus Sylvestris [sosna zwyczajna], który przynosi korzyści dla układu oddechowego i odpornościowego. System nawadniający wchłonie wodę do organizmu, a sam biokapsuł będzie w ciągłym procesie rozpuszczania. Poziomy stresu i toksyny zostaną wyeliminowane, funkcje życiowe powrócą do optymalnych możliwości noworodka.

Praca spekulacyjna oparta na badaniach rozpoczęła się od analizy problemów leśnictwa w Royal College of Art. Odnajdując sprzeczne elementy w społecznym postrzeganiu ludzi jako nienależących do natury, ta praca ma na celu odwrócenie perspektywy poprzez umieszczenie podmiotu w pozycji pasywnej, pozwalając mu „naładować” swoją siłę życiową przez prostą symbiozę, przyswajając jednocześnie właściwości odżywcze. dając przerwę konsumpcyjną dla planety.”

Zapraszamy do obejrzenia materiału (link). 

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.londondesignbiennale London Design Biennale 

oraz na naszej stronie https://www.facebook.com/coco4cci.polska

Jacek Utko

Na zaproszenie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie oraz Akademia Sztuki w Szczecinie i Domu Skandynawskiego, dnia 24.02.2022 roku, odbył się pełen inspiracji wykład, którego gościem był Jacek Utko, polski projektant magazynów i gazet oraz stron internetowych. 

Był pierwszym Polakiem, który wystąpił na konferencji TED w USA z wykładem „Can Design Save Newspapers”. Realizował projekty dla największych wydawców prasy na świecie. Był prelegentem na konferencjach w 41 krajach i zdobył 5 nagród World’s Best Designed Newspaper i 4 nagrody European Newspaper of The Year. W Polsce wykonał makiety m.in. Pulsu Biznesu, Gazety Wyborczej, Wysokich Obcasów itp.

Podczas spotkania Jacek Utko poruszył następujące kwestie:

 Jak budować i utrzymywać zaufanie do udanej współpracy?

 Jak odnieść sukces za granicą? Jakie są różnice w pracy z klientami na 6 kontynentach?

 Jak zostać prelegentem na konferencjach takich jak TED, Adobe Max, Icograda, Typo Berlin?

 Projektowanie publikacji, najczęstsze błędy przy projektowaniu makiety.

 Typografia, jakie czcionki nadają się do profesjonalnych publikacji, moda a ponadczasowość.

 Jak zdobywać nagrody w najbardziej prestiżowych konkursach graficznych na świecie?

Większość uczestników była zawodowo zaangażowana w projektowanie publikacji lub dziedziny pokrewnej (branding, reklama). Część odbiorców stanowili studenci, ale także w zakresie projektowania publikacji.

Uczestnicy wykładu otrzymali przydatne informacje, jak utrzymać udaną współpracę i budować własne portfolio.

Więcej informacji również na naszej stronie https://www.facebook.com/coco4cci.polska

Henryk Stawicki

Warsztaty, to narzędzie dzięki któremu uczestnicy mają szansę tworzenia i testowania różnych rozwiązań pod okiem eksperta!

Tak też było i tym razem 16 grudnia 2021r., w ramach projektu COCO4CCI! W trakcie warsztatów prowadzonych przez Henryka Stawickiego – Design Strategist.

33 uczestników miało okazję poznać zasady tworzenia rozwiązań biznesowych (produktów i usług) opartych na designie jako procesie, narzędziu i strategii.

W pierwszej części warsztatu dedykowanego pracy ze zmianami i przyszłymi scenariuszami, uczestnicy zapoznali się z założeniami metodologii Foresight, czyli projektowania z perspektywy 3 horyzontów oraz projektowania kilku równoległych scenariuszy przyszłości. 

Efektem tego etapu było zdefiniowanie kluczowych obecnych i nadchodzących zmian mających wpływ na rynek i odbiorców. Canva „Horizon Scanning” umożliwiła uczestnikom uporządkowanie kluczowych zmian, trendów i sygnałów (społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, technologicznych, politycznych i legislacyjnych) dla ich projektów.

W drugim etapie poświęconym projektowaniu propozycji wartości i potrzeb rynku – serce modelu biznesowego, uczestnicy poznali zasady metodologii Value Proposition Design autorstwa Alexandra Osterwaldera. 

Efektem tej części było stworzenie tzw.propozycji wartości, która jest „sercem modelu biznesowego”, czyli priorytetem opartym na modelu biznesowym i warunkiem koniecznym walidacji wartości biznesowej (tzw. „produkt – dopasowanie do rynku”). W oparciu o propozycję wartości uczestnicy w podgrupach stworzyli 1-2 wyzwania projektowe. Po napisaniu Design Challenges uczestnicy mieli okazję zaprezentować wyniki swojej pracy, które prezentowały potencjał biznesowy i/lub projektowy oraz posiadały mocną argumentację jakościową wynikającą z wcześniej wykonywanych zadań.

W trzeciej – ostatniej części jak samodzielnie zastosować wiedzę i narzędzia z warsztatu w praktyce uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat doświadczeń z warsztatu oraz wnioskami z wyników. 

W celu podsumowania i szerokiego spojrzenia na testowane narzędzia, uczestnikom przedstawiono pełny proces warsztatowy z komentarzami dotyczącymi poszczególnych kroków.

Więcej informacji również na naszej stronie https://www.facebook.com/coco4cci.polska