Północna Izba Gospodarcza jest liderem międzynarodowego partnerstwa, realizującego projekt RAISE, współfinansowany z programu ERASMUS+, w ramach działania KA3– Support for Policy Reform poprzez EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – finansowanie na poziomie europejskim).

Ogólnym celem projektu jest wzrost kompetencji i zdolności instytucji pośredniczących w zakresie rozwoju i funkcjonowania struktur wsparcia, które ułatwią MŚP, zwłaszcza małym i mikro przedsiębiorstwom, zatrudnianie praktykantów.

Cel projektu jest realizowany poprzez stworzenie 6 Regionalnych Alinasów na rzecz Praktyk oraz stworzenie i rozpowszechnianie zasobów informacyjnych i kursów szkoleniowych dotyczących przyjmowania praktykantów przez firmy.

Czas trwania projektu
: Wrzesień 2016-Sierpień 2018

Budżet projektu: 561 600,00 EUR (w tym współfinansowanie EU 449 280,00 EUR); budżet Północnej Izby Gospodarczej: 68 457,00 EUR (w tym współfinansowanie EU 54 765,60EUR)

 Zachęcamy do odwiedzania naszej strony: http://www.apprenticeshipalliances.eu/