Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie została partnerem projektu ,,Przepis na rozwój – Akademia HR”, w ramach którego zostaliśmy operatorem środków Bazy Usług Rozwojowych (BUR). To niezwykła szansa dla wszystkich mikro-, małych-, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, aby uzyskać wsparcie szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR).

Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) zgodnych z OKHR. Wsparcie w ramach Projektu może obejmować refundację kosztów: usług rozwojowych, usług szkoleniowych oraz doradczych. 

Celem projektu jest dofinansowanie wsparcia mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie dostosowania firmy do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

  • Krok 1 – Zarejestruj swoją firmę w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
  • Krok 2 – Wypełnij forumlarz Autodiagnozy na stronie PARP
  • Krok 3 – Zarejestruj się w Systemie Operatora Projektu https://ahr.przepisnarozwoj.pl
  • Krok 4 – Zaloguj się w systemie Operatora i złóż wniosek o umowę, w ogłoszeniu naboru

Instytucja pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-hr-oferta-dla-przedsiebiorcow

Lider projektu: HRP Grants Sp. z o.o.
Więcej informacji: https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-akademia-hr/

Partnerzy: Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regulamin rekrutacji 
KLIK
Załącznik do regulaminu rekrutacji KLIK
Harmonogram naborów KLIK
Załącznik do umowy wsparcia KLIK

Kontakt:

Specjalista ds. rekrutacji: Klaudia Bonarska, 
kbonarska@polnocnaizba.pl
Specjalista ds. rekrutacji: Jacek Wójcik, jwojcik@polnocnaizba.pl