PUNKT KONTAKTOWY coco4cci

PUNKT KONTAKTOWY NA RZECZ WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ BRANŻY PRODUKCYJNEJ I SEKTORA KREATYWNEGO W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU COCO4CCI.

Przemysł kulturalny i kreatywny w Polsce ma duży potencjał do łączenia się z innymi sektorami przemysłu i pobudzania rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez wspieranie procesów innowacyjnych za pomocą kreatywnego wkładu. Potrzebuje jednakże konsolidacji, holistycznego podejścia oraz ściślejszej współpracy wielu instytucji.

Region od lat charakteryzuje się silnym sektorem MŚP, który dziś staje przed większymi niż kiedykolwiek nowymi wyzwaniami w obszarze cyfryzacji, profesjonalnego brandingu, projektowania usług, sprawnego zarządzania innowacjami oraz elastyczności w reagowaniu na zmieniające się światowe trendy i sytuację społeczno-gospodarczą.

 Dzięki nawiązaniu bliższej współpracy z wydziałem wzornictwa akademii sztuki północna izba gospodarcza będzie dążyć do lepszej konsolidacji sektora kreatywnego w regionie. Wspólna praca jeszcze bardziej ukazała potrzeby, które wymagają przede wszystkim wspólnego działania, konsolidacji w celu osiągnięcia celów.

Jednym z takich działań a zarazem rezultatem zakończonego właśnie projektu coco4cci jest koncepcja punktu kontaktowego, który będzie działał przy północnej izbie gospodarczej, a którego zadaniem będzie:

· Wsparcie firm w ich potrzebach realizacji zleceń kreatywnych poprzez pomoc w poszukiwaniu kontrahentów w Polsce i na arenie międzynarodowej,

· Doradztwo/ rekomendacja istniejących możliwości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,

· Tworzenie połączeń klastrowych i współpracy biznesu i sektorów kreatywnych.

Więcej informacji udziela Jacek Wójcik

E-mail: jwojcik@polnocnaizba.pl

Tel.: 790 621 662

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z regionalnym planem działań jako źródłem rekomendacji i wsparcia współpracy sektora kreatywnego z przedsiębiorstwami produkcyjnymi dla regionu zachodniopomorskiego.


 ACTION PLAN POLAND