-

Rozpoczyna się czwarta edycja konkursu gospodarczego marszałka Olgierda Geblewicza.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie Pomorza Zachodniego. Jego celem jest wyróżnienie najciekawszych, najbardziej innowacyjnych podmiotów z regionu, które oferują wyjątkowe produkty i usługi, tworzą miejsca pracy, realizują odważne pomysły, współpracują ze światem nauki czy branżą kreatywną. Ważnejsze od wyników finansowych firm są pomysł na biznes, nowoczesność i kreatywność, a także wytrwałość i rzetelność w prowadzeniu działalności i dążeniu do celu.

Bandera sukcesu jest znakiem coraz większej floty firm, które współtworzą nowoczesną gospodarkę regionu, wzmacniają Pomorze Zachodnie ekonomicznie i społecznie. Konkurs organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza ma promować kreatywnych, nowoczesnych, rzetelnych przedsiębiorców sektora MŚP.

– Chcemy wyróżniać i wspierać tych, którzy w myśleniu o biznesie wychodzą poza schematy, są kreatywni, rozwijają nowe technologie, oferują unikalne produkty czy usługi, tworzą miejsca pracy, współpracują ze światem nauki – wylicza marszałek Olgierd Geblewicz. – Chcemy tych ambitnych i pracowitych ludzi pokazać światu. Oni już obrali właściwy kurs, płyną po sukcesy. Jako samorząd województwa chcemy im pomóc „wiosłować”, a może raczej wymienić silnik na nieco większy, silniejszy – wyjaśnia obrazowo marszałek.

Jak dokonać zgłoszenia konkursu?

Wystarczy wypełnić formularz na stronie https://konkursgospodarczy.pl/, krótko przedstawić firmę, dotychczasowe osiągniecia i plany na przyszłość.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 czerwca do 5 lipca 2023 r. Tydzień później zostanie przedstawionych 20 finalistów. Wyboru dokona dziewięcioosobowa kapituła konkursu, w której zasiadają m.in. doświadczeni przedsiębiorcy z regionu.

Więcej informacji na www.biznes.wzp.pl