Odoo • Image and Text

Zapraszamy na spotkanie otwarte Klastra Przemysłów Kreatywnych

Tradycyjnie raz w roku organizujemy spotkanie dotyczace najbliższych działań i planów klastra dla wszystkich przedsiębiorców związanych z branżą przemysłów kreatywnych.

Zapraszamy osoby, których interesuje tematyka klastra, jego praca oraz korzyści z niej wynikające dla członków. W tym roku spotkanie otwarte zbiega się z wyborami do władz klastra, więc jeśli chcili by Państwo dołączyć do zespołu klastra - serdecznie zapraszamy na spotkanie w poniedziałek, tj. 13 lutego br. o godzinie 14:00 w siedzibie Izby w Szczecinie.