-

SPOTKANIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO

Serdecznie zapraszamy na spotkanie członków Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego, które odbędzie się we wtorek o godzinie 14.00 w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Agenda spotkania:

🔵⚪ Przedstawienie bieżącej sytuacji w Północnej Izby Gospodarcze oraz dyskusja na temat planowanych wydarzeń.

🔵⚪ Możliwości współpracy na lokalnym rynku w związku z prowadzonymi inwestycjami – m.in. na podstawie udziału w konferencji PSEW oraz Porty 2030.

🔵⚪ Kierunki kształcenia absolwentów technicznych uczelni wyższych – na podstawie ustaleń na Ogólnopolskim Zjeździe Dziekanów uczelni Technicznych.

🔵⚪ Powołanie zespołu ds. współpracy legislacyjnej w zakresie zmiany prawa.

🔵⚪ Zaprezentowanie nowych członków Zachodniopomorskiego Klastra Budowlanego.

🔵⚪ Omówienie możliwości wnioskowania do programów UE w zakresie miękkich i twardych projektów UE.

🔵⚪ Wymiana doświadczeń.

Gościnnie wystąpią:

Jan Bobkiewicz – Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Stanisław Kaup – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Morskiej, Rozwoju i Promocji, Rada Miasta Szczecin.

Małgorzata Wleklak – członkini Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa, Rada Miasta Szczecin.

Jakub Manicki – członek ZKB – Przewodniczący Klastra Optymalizacji Energetycznej.

(Radni dopuszczają spóźnienie lub nieobecność w przypadku przedłużenia się sesji Rady Miasta).