-

Szanowni Państwo,Fundusz Regionu Wałbrzyskiego jest Instytucją Otoczenia Biznesu, która od blisko 30 lat z sukcesem rozwija mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, Podmioty Ekonomii Społecznej czy grupy producentów rolnych.  W  naszej ofercie  znajdują się atrakcyjne programy pożyczkowe pozwalające realizować nowe przedsięwzięcia. Więcej informacji o  Nas jako o wiarygodnym partnerze znajdą Państwo na stronie: https://frw.pl/o-nas/

Pożyczka Miejska pozwala na finansowanie projektów z zakresu rewitalizacji, modernizacji, adaptacji, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego lub ich zespołów, w tym części wspólnych, zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizowanych na obszarach wyznaczonych w aktualnie obowiązujących właściwych programach rewitalizacji.

Adresaci:

 • jednostki organizacyjne Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • towarzystwa budownictwa społecznego (TBS),
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Główne parametry pożyczki:

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 1.000 000,00 zł, 
 • maksymalny okres spłaty – 180 miesięcy,
 • oprocentowanie- od 1,15 %,
 • karencja w spłacie – do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji,
 • brak wkładu własnego,
 • minimum formalności,
 • krótki czas rozpatrzenia wniosku

Przykłady finasowania:

 • odnowa tkanki mieszkaniowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych) a także wykorzystywanych przez nie kotłowni i innych pomieszczeń gospodarczych,
 • wymiana izolacji przeciwwilgociowej,
 • instalacja czujników czadu i gazu,
 • wymiana instalacji gazowej,
 • likwidacja systemów ogrzewania opartych na paliwie węglowym i zamiana na alternatywne źródło ogrzewania,
 • wykonanie instalacji ciepłej wody,
 • likwidacja toalet na klatkach schodowych – dostosowanie, remont instalacji kanalizacyjnej,
 • instalacja fotowoltaiki,
 • zagospodarowanie terenu zielonego stanowiące część realizowanej inwestycji.

Środki finansowe mogą zostać przeznaczone na inne nakłady niezbędne do realizacji inwestycji, w tym podatek VAT.

Sprawdź ofertę: https://frw.pl/pozyczka-miejska-zachodniopomorskie/

Złóż wniosek online:  https://wnioski.frw.pl/

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Szczecinie:

☎ 91 82 28 028, 📧biuro.zachodniopomorskie@frw.pl

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Wałbrzychu:

☎74 66 44 810, 📧biuro@frw.pl

*Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego