-

Termin: 31 sierpień 2023, godz. 10:00-17:30

Miejsce: Szczecin (Morskie Centrum Nauki https://centrumnauki.eu)

Zgłoszenie uczestnictwa: https://tinyurl.com/frw9zxk3 lub za pośrednictwem maila: kbonarska@polnocnaizba.pl

Celem Green Deal jest uczynienie europejskiej gospodarki neutralną klimatycznie do 2050 roku. Oznacza to ogromną transformację systemu energetycznego i masowe działania na rzecz ochrony klimatu we wszystkich sektorach. Między innymi w dyrektywie unijnej w sprawie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (RED III) zawarte są działania polityki energetycznej ujęte w pakiecie „Fit for 55”.

Uczestnicząc w naszej IV Polsko-Niemieckiej Konferencji Energetycznej, dowiecie się Państwo o aktualnych wymaganiach UE, poznacie pomysły na konkretne i innowacyjne działania w zakresie ochrony klimatu oraz będziecie mieli okazję podyskutować o dalszych możliwościach ich realizacji w regionie nadodrzańskim.

Konferencja umożliwi również wymianę poglądów na tematy związane z efektywnością energetyczną, wodorem, energią odnawialną, energią geotermalną, rozwiązaniami sąsiedzkimi i rozbudową sieci dla wspólnych projektów.

Konferencja energetyczna odbędzie się pod patronatem Pani Cornelii Pieper, Konsul Generalnej Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Program konferencji

Prowadzenie: Grit Gehlen IHK Neubrandenburg / Dr. Przemysław Jackowski SBC für Barnim und Uckermark

godzina 09:30Rejestracja uczestników
godzina
10:00
PowitanieTorsten Haasch
Dyrektor IHK Neubrandenburg dla Wschodniej Mecklemburgii-Pomorza Przedniego Hanna Mojsiuk
Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Przemówienie Ines Jesse
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy   N.N.
Przedstawiciel Województwa Zachodniopomorskiego
godzina
10:20
Nowości w zakresie zielonego ładu oraz RED (III) KAPE (wystosowano zapytanie)
godzina
11:10
Przekaz z BrukseliBogusław Liberadzki, Poseł do Parlamentu Europejskiego Niklas Nienaß, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Zieloni/EFA  
godzina
12:10
Aktualne i planowane projekty z zakresu zaopatrzenia energetycznego ·        Rozwój projektów wodorowych w Schwedt/Brandenburg
Anna Jabloniec-Grüger, Kierownik Działu PtX Projektentwicklung Enertrag SE·        Trylemat energetyczny
Beata Kurdelska, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 
godzina
12:30
Przerwa obiadowa
godzina
13:30
Kontynuacja prezentacji aktualnych projektów z zakresu zaopatrzenia energetycznego (6 referatów)·        Polska Dolina Wodorowa
Grupa Azorty·        Razem dla Pomorza Zachodniego: Wykorzystanie potencjału gospodarki wodorowej
Volker Höfs, Gasversorgung Vorpommern Netz GmbH·        „Cicha moc” – zastosowanie wodoru w transporcie
Marcin Hołub /Bohdan Kryk, mPower Sp. z o.o.·        Referat na temat pomp ciepłowniczych i transformacji cieplnej
Bertram Axmann, iDM Energiesysteme GmbH·        Rezultaty projektu MoRE 
Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam
Dr. Karolina Kurtz-Orecka, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ·        Energia geotermiczna w Prenzlau
Maximilian Zingelmann, Stadtwerke Prenzlau ·        Człowiek w świecie wody, wodoru i węgla – Inicjatywa 3W Banku Gospodarstwa Krajowego
Bank Gospodarstwa Krajowego
godzina
15:00
Dyskusja panelowa – podsumowanie oraz pytania od uczestników–        Przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska (wystosowano zapytanie)-        Klimaplan Brandenburg, Daniela Setton , Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego-        Jens Kiehl, Grundstücks- und Wohnungswirtschafts GmbH Anklam-        Jakub Manicki, Forum OP.PL –        Gundolf Schülke, Dyrektor Izba Przemysłowo-Handlowa Wschodniej BrandenburgiiProwadzenie: Grit Gehlen IHK NB / Dr. Przemysław Jackowski SBC für Barnim und Uckermark
godzina 16:30godzina 17:30Poczęstunek i rozmowy kuluarowe
Program wieczorny (zwiedzanie Morskiego Centrum Nauki oraz pokaz w planetarium / networking)Zakończenie konferencji

Osoby do kontaktu z polskiej strony: 

• Piotr Wolny, Dyrektor biura, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie,

Telefon +48 790 782 662, pwolny@polnocnaizba.pl

• Klaudia Bonarska, Manager Finansowy Dział Projektów Międzynarodowych

+48 790 621 662 kbonarska@polnocnaizba.pl

• Jacek Wójcik, Kierownik Działu Projektów Międzynarodowych

Telefon +48 91 486 07 65, +48 790 621 662 jwojcik@polnicnaizba.pl

Adres miejsca konferencji:

Morskie Centrum Nauki

Nad Duńczycą 1, 70-655 Szczecin

https://centrumnauki.eu